NYHEDER

Oktober  2018

Igangværende byggesager.

  • 2 lejligheder Horsens midtby renovering – byggefasen
  • 2 taglejligheder 8000 Århus C – ombygning af tagrum – byggefasen.
  • Rækkehus i Hov – afventer.
  • Nyopførsel af 4 boliger i østbyen Horsens – Myndighedsbehandling
  • Løbende projektering af enfamiliehus for typehusfirma.

SENESTE PROJEKTER