HISTORIK OG TANKER

“Hvis jeg kan gøre en positiv forskel på de ting og bygninger der omgiver os, så har det ikke været forgæves.”

Firmaet blev grundlagt 1993 i Skanderborg som Munkholm & Krag og videreført 1996 som Arkitektfirmaet Jørgen Krag Nielsen. I 2005 blev det omdannet til ApS.

Gennem mere end 25 år har jeg deltaget i 900+ større og mindre byggesager over det meste af landet, fra Skagen til Svendborg og Lemvig til København.
Sagerne varierer i størrelse fra carporte, sommerhuse og parcelhuse til etageboligbyggeri og større sammenhængende boligområder.
Det er også blevet til en del renovering, om- og tilbygning af ældre byejendomme med butikker og boliger i København, Århus og Horsens.

Blomsterstol billede

Tanker om en stol.

fisken

“Fisken”

 

Jeg har gennem årene arbejdet sammen med forskellige typehusfirmaer, herunder “Skanderborg Huset” “FM-Søkjær/Huskompagniet” og “Finn Mortensen Huse”, om udvikling af nye typer samt løbende tegning af projektmateriale. Det er blevet til et par klassikere så som “knækhuset” som jeg  tegnede første gang  til Skanderborg huset i 1994.

At være med til, at skabe gode rammer om menneskers liv, er nok det mest meningsfyldte jeg kan forestille mig.  Det kan være svært, i en branche hvor der er mange personer og interesser involveret, at få ført folks drømme og ideer helt frem til de færdige bygninger. Men det lykkedes nu helt godt.

Jeg håber de bedste projekter stadig venter.

YDELSER

Projektudvikling.

Et af de områder der har været gennemgående i alle årene har været projektudvikling. Det gælder for gamle byområder, gårdsammenlægning,  tidligere erhvervsgrunde der skal ændres til andet formål. Gårde der er blevet opslugt af byerne eller mistet sin jord og dermed skal opdateres eller helt nedlægges. I projektudvikling er opgaven indkredse alle mulighederne og visualiserer dem  for kunden. Mange gange er der flere aktører med, flere ejere, naboer,  myndigheder m.m.fl. der alle skal høres og være en del af processen det giver nogle udfordringer.

Graven Nørregade

Almindelig rådgivning i forbindelse med en byggesag kan indeholde nedenstående.

 • Forundersøgelser og projektopstart herunder.
  • opmåling og registrering af eksist. forhold, lokalplaner, kommuneplaner, deklarationer, forurening, arkæologi, naboorientering/høring,  kontakt til myndigheder, kontakt til øvrige rådgivere.
 • kreativ bearbejdning af kundens ønsker, herunder.
  • skitseforslag og visualisering af disse.
  • rum og behovsanalyse.
  • bæredygtighed og energioptimering.

Amaliegade_4

Ombygning 2004 af Amaliegade, Silkeborg.

Danmarksgade_3Projektering, herunder.

  • projekttegninger til myndighedsgodkendelse, udbud og gennemførsel af arbejdet.
  • mængdeberegninger og overslagpriser på økonomi.
  • energiramme og varmetabsramme.
  • hjemtagning af byggetilladelser digitalt.
 • Udførsel og projektopfølgning, hernder.
  • udbud og kontrahering
  • tidsplaner og økonomi
  • bygherretilsyn og byggemøder.
  • afleveringsforretning.
  • 1 års gennemgang.
  • 5 års gennemgang.

 

 • Tekniske hjælpemidler og parallel ydelser.
  • tegninger udarbejdes i Auto Cad  både 2d og 3d
  • visualisering udarbejdes i Sketchup med Vray og Lumion .
  • billedbehandling i Photoshop
  • plot og print på med HP designjet Z 5200 1056 mm bredde og endeløs længde. Fuld fotokvalitet, lysægte tryk.
  • modelbygning til projekter

model af husbåd