Projektbeskrivelse

Området omkring Stensballe bakker er inde i en fredningsproces hvorfor der ikke må opføres nye bygninger der kan virke skæmmende for området. Eksisterende stuehus og værksted er ikke tidsvarende og tænkes nedrevet og genopført i materialer og arkitektur som ligger tæt op ad originalen. Stensætning omkring gårdsplads findes allerede og videreføres i nye bygninger for at skabe en sammenhæng og understrege stemningen.