Projektbeskrivelse

Opført 2007
Areal 713 m² heraf 453 m² nyopført.
Anvendelse 6 lejligheder til beboelse.

Der lå tidligere en erhvervsbygning i et plan på samme sted, der blev nedrevet. Den nye bygning skulle matche hjørnebygningen i højde og dybde. Facade blev opdelt i 4 gennemgående felter. Felterne blev udført med træ beklædning der oprindelig var tænkt tilbagetrukket i facaden.
Lejlighederne blev betjent fra altangang på gårdfacaden. Nederste lejligheder er udført i eet plan hvorimod øverste som halvanden plan.
Lejligheder i stueetagen er hævet for at hindre indbliksgener.
Skur til teknik, affald og cykler er placeret i gavlen.
P-pladser i gård til lejlighederne.