Projektbeskrivelse

Opført 2002
Areal 1965 m²
Anvendelse, dagskole, familierådgivning m.v.

Oprindelig var en del af bygning en eksternatskole. Bygningerne stod delvist ubenyttede hen.
Der blev opført en ekstra etage og mellem bygning med trappe og elevator til at betjene alle bygningerne og skabe et indgangsparti.
Stueetagen skulle være dagskole og kantine sammen med pavillonen. 1. sal skulle rumme børnefamiliecenter med tilhørende faciliteter.