Projektbeskrivelse

Opført 2013-14
Areal 184 m²
Anvendelse enfamiliehus

Bygningen er energioptimeret. Alle glaspartier er orienteret mod syd, øst og vest. Mod nord er der isolerede skodder for flugveje. For at undgå overophedning er der projekteret baldakiner mod syd der skal afskærme for solen om sommeren men ikke om vinteren. Garagefløjen afskærmer grunden mod indblik fra vej og giver også læ i haven.
Bygningen er indrettet således der ikke er gangarealer og spildplads. Den ensidige taghældning går igen indvendigt hvor der er skrå lofter.