Projektbeskrivelse

Konkurrence 2006

Horsens kommune udskrev i 2005 konkurrencen om Havnetrekanten .

Forslaget indeholdt hotel og erhverv i 20 etager, i et tårn på ca. 70 m i højden. Samlet erhvervs areal 15.000 m².

Ideen var en dynamisk bygning med fire cylindre, med en flad side, der var drejet indbyrdes, således den som et lystårn. Bygningens geometri ændrer sig alt efter hvilken side man ser den fra. Bygningens udformning tager også afsæt i  siloer, rør og andre industrielle strukturer omkring havnen. Mod nord var der planlagt et trappe- og elevatortårn der skulle betjene de øverste 15 etager. De nederste 5 etager var tænkt som hotel. På taget skulle være offentlig udsigtsplatform og helikopterlandeplads.
Fra hovedtårnet skulle der være en svævende glasbro til stykgodsbygningen der var tænkt ændret til restaurant til hotel og offentligheden. Den flyvende bro skulle ramme taget i den fredede stykgodsbygning og dermed ikke ændre facaderne.
Under hovedtårnet og pladsen, skulle der være parkering i 2 kælderplan.

Bygningen var tænkt opført i glas og aluminium. De krumme sider med høje smalle sprosser. De flade med i sprosseløst glas.