Projektbeskrivelse

Opført 2000
Areal 203 m² + 49,6 m² garage
Anvendelse til enfamiliebolig.

Bygningen er en længebygning med saddeltag der er nedgravet i skrånende terræn. Da grunden er så kuperet som tilfældet er skulle der tilvejebringes udendørs opholdsarealer og adgang til disse, samt udnyttelse af udsigten mod syd over Vejle fjord
Mod vest er garage halvt nedgravet i skrænten således der bliver tagterrasse ovenpå med udgang fra køkken/alrummet. Mod syd en højtliggende altan. og mod øst en terrasse.