Projektbeskrivelse

Opført 2001
Areal 2 x 111 m² + skur og carport
Anvendelse 2 familiehuse

Bygningerne er i halvanden plan. Hver bolig har kvadratisk grundplan. Der er partier med træbeklædning i facaden for at underopdele de pudsede felter . I hjørne mod sydvest er der store gennemgående glaspartier.
Bygningerne er forskudte for at øge lysindfald og reducerer indbliksgener indbyrdes. Carport og skur gentager hovedbygningens tema. Bygningerne er ligeledes forskudte i højde for at tilpasse sig terræn.