Projektbeskrivelse

Opført 2000
Areal 198 m² + carport
Anvendelse enfamiliebolig.

2 kvadratiske bokse samlet af et mindre kvadrat er grundplanen og med ensidig taghældning i hver sin retning. Hvidskuret med tegltag. Store glaspartier mod sydøst og udsigt fra soveværelse mod vest.
Bygningen er opført i Celcon blokke (gasbeton) og var dermed forud for sin tid, hvilket er helt bygherres fortjeneste.